Podat ONLINE přihlášku

Kancelář: Veveří 46, Brno. Neváhejte nás kontaktovat +420 608 901 555!

Autoskolavbrne.cz > Řidičské průkazy + ceník > Řidičský průkaz skupiny A

Řidičský průkaz skupiny A

Vyberte si prosím z následujících skupin:


Vzhledem ke změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., která podstatně změnila a zpřísnila zkoušku z praktické jízdy a k účinnosti novely zákona č. 247/2000 Sb. (od 20.2.2016), která dost zásadně mění způsob výcviku na motocyklech, věnujete prosím pozornost následujícím informacím:


Žadatel o řidičské oprávnění pojede v rámci části výcviku a při závěrečné zkoušce na motocyklu sám a učitel
(zkušební komisař) ho bude doprovázet na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu, pokyny bude žadatel dostávat prostřednictvím interkomu. 

 

Výcvik bude kombinován dle individuálních potřeb žadatele z následujících možností:

Úkony na cvičišti – seznámení s motocyklem, rozjezdy, základní jízdní úkony + příprava na povinné úkony pro 1. část zkoušky

Jízda klasika – jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu)

Jízda samostatná – žadatel jede na motocyklu sám (učitel ho doprovází na druhém motocyklu nebo v doprovodném vozidle autoškoly, pokyny dává prostřednictvím interkomu)

 Samostatnou jízdu na motocyklu s doprovodem učitele budeme provádět po splnění těchto podmínek: 

  • žadatel absolvoval v autoškole interní přezkoušení testem z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy s výsledkem „prospěl“
  • žadatel ovládá dostatečně motocykl a aplikuje správně v praxi pravidla o provozu na pozemních komunikacích
  • žadatel dostatečně ovládá úkony pro 1. část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Vzhledem ke zvýšeným nárokům na žadatele u 1. části zkoušky z jízdy je potřeba počítat s tím, že ne každému žadateli bude stačit povinný základ (13 vyučovacích hodin). 

Zkouška z praktické jízdy je rozdělena na 2 části. První část se koná na cvičné ploše a je potřeba zvládnout úkony popsané v příloze č. 7 vyhlášky č. 167/2002 (viz níže). Pokud žadatel tuto část zkoušky nezvládne, nebude moci absolvovat druhou část praktické zkoušky. V druhé části zkoušky pojede žadatel v silničním provozu na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede v doprovodném vozidle s učitelem autoškoly.

Grafické vyobrazení úkonů požadovaných pro první část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.:

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.
Výuka jízdy na motocyklu
Provedení jízdy při nízké rychlosti – následování zkušebního komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)
Motocykl
Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí cca 4 km.h -1.
motocykl nové zkoušky
Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h -1.
Slalom
Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h -1.
motorky
Dráha pro úkony v pomalé rychlosti.
motorky
Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutí druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu.
motorky
Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h -1.
motocykly
Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1).
motorky
Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).
motorky
Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).
motocykly
 

 

Podat ONLINE přihlášku
Zavřít [ESC] Autoškola Brno AHHA

Máme radost, že jste si vybral naši autoškolu. Vyplňte prosím kontaktní údaje níže a my se co nejdříve ozveme.

Nezávazná online přihláška